Feedbackkultur och retrospektiv gör dig good men inte great.

24. Mai, 06:57 Uhr1050

Karin Björkén

Mehr lesen