Två bilder för att förklara skillnaden mellan agile och icke-agile systemutveckling

9 jun 2015 04:092230

Ilia Bider
Agila Sverige 2015

Läs mer