Agila antipatterns eller: 10 säkra tecken på att du jobbar på ett ”storföretag”

02. Juni, 06:54 Uhr2940

Patrik Enqvist

Mehr lesen