Det främsta måttet på framsteg i mjukvarutveckling är... ja, vad är det?

02 Jun 2017 06:541220

Marcus Ahnve

Les mer