Lättrörlig teknik – erfarenheter, ideer och förmodligen en del branschkritik

01 Jun 2016 11:26870

Marcus Ahnve, Valtech

Read more